Działania germanistów

  • W dniu 3. 03. 2023 przeprowadzono tzw. egzamin pilotażowy dla uczniów naszej szkoły zamierzających zdawać egzamin Deutsches Sprachdiplom I. Przewodniczył doradca Pełnomocnika Rządu RFN do spraw Nauczania za Granicą pan Christoph Jeggle.
  • W dniu 9.03.2023 odbyła się pisemna część egzaminu Deutsches Sprachdiplom I, w którym wzięło udział 28 uczniów naszych klas drugich i trzecich. Osobą odpowiedzialną za przebieg egzaminu była p. profesor Katarzyna Bedyńska.

Egzamin ustny DSD I przewidziany jest na dzień 31. 03. 2023.

  • W dniu 17.03.2023 ogłoszone zostały wyniki tegorocznego egzaminu Deutsches Sprachiplom II.

Z przyjemnością informujemy, że zdali WSZYSCY, którzy podeszli do tego egzaminu. Trzynaście osób osiągnęło poziom C1.

Sukces jest tym większy, że jest to pierwsza grupa uczniów przygotowywana bez podbudowy na poziomie gimnazjum, a dodatkowo dotknięta koniecznością prawie półtorarocznej nauki online. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie egzaminu był p. prof. Jacek Książka.

Egzamin DSD II, który organizowany jest w naszej szkole od roku 1998 uprawnia do podejmowania studiów w Republice Federalnej Niemiec, z czego skorzystało już bardzo wielu naszych absolwentów.

  • W ramach projektu „SchulBrücke- Europa” w Niemczech przebywały dwie grupy naszej młodzieży, pod opieką p. profesor Ewy Węgrzynowskiej.

Pierwsza , ośmioosobowa grupa odwiedziła Greifswald, a druga, również złożona z ośmiu osób przebywa aktualnie w Naumburgu. W projekcie biorą również uczniowie min. z Niemiec, Bułgarii i Węgier.

Zespół Nauczycieli Germanistów