Previous Next

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Przebieg uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012:

9.00 – Msza Święta w kościele Świętej Trójcy

10.00 – Uroczystość na sali gimnastycznej

Po uroczystościach spotkanie wychowawców z klasami w salach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
na zadanie : „Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, przy ul. Jana Kilińskiego 25 w Radomiu”

Więcej: Treść ogłoszenia

Warsztaty geologiczne

W dniu przesilenia letniego klasa 1 ga odbyła zajęcia terenowe – warsztaty geologiczne w Kielcach. Uczniowie poznali elementy tektoniki Gór Świętokrzyskich w rezerwacie geologicznym Ślichowice, formy krasowe na Kadzielni, zwiedzili Ośrodek Geoedukacji na Wietrzni, tam też przekonali się m.in. jak działa próbna wersja kapsuły badawczej i jak należy szlifować wapienie dewońskie skrywające wiele skamieniałości.

  

Wykład dra Nikodema Popławskiego

W dniu 20 czerwca 2012 r. uczniowie klas 3ga, 1A oraz 1C uczestniczyli w spotkaniu z doktorem Nikodemem Popławskim,, absolwentem naszej szkoły.

Dr Popławski przedstawił nam swoją teorie na temat „Początku Wszechświata” i czarnych dziur. W ciągu kilkudziesięciu minut pan Nikodem przedstawił nam w ten sposób swoje osiągnięcia naukowe.

Przekazanie świadectw maturalnych

Przekazanie przez wychowawców świadectw do szkół z wynikami matur nastąpi 29 czerwca 2012 r. (piątek).

Szczegółowy harmonogram:

  • 13.00 – klasa 3A
  • 13.30 – klasa 3B
  • 14.00 – klasa 3C
  • 14.30 – klasa 3D
  • 15.00 – klasa 3E
  • 15.30 – klasa 3N

Podręczniki szkolne 2012 / 2013

Prezentujemy listę podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012 / 2013.

Prosimy o powstrzymanie się od zakupu podręczników w klasach pierwszych do miesiąca września. Przprowadzone zostaną wówczas testy poziomujące i na tej podstawie wybrane zostaną właściwe podręczniki.

Podręczniki liceum
Podręczniki gimnazjum

Tablica pamiątkowa

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Liceum Kochanowskiego w Radomiu zwraca się z prośbą o wsparcie inicjatywy wykonania kamiennej tablicy upamiętniającej nauczycieli i uczniów naszej Szkoły w ciągu 100 lat jej istnienia. Tablica umieszczona zostanie w Auli szkolnej i uroczyście odsłonięta 6 października 2012 roku.

Osoby zainteresowane takim wsparciem proszone są o kontakt drogą elektroniczną: stulecie.kochanowski@gmail.com

Bal Pomaturalny – Rejestracja

Rozpoczęły się zapisy uczestników Balu Pomaturalnego. Możliwe są one wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej:

>> Rejestracja nowych uczestników

Za pośrednictwem tego serwisu sprawdzić można również aktualny status zgłoszenia, dysponując specjalnym identyfikatorem nadanym w trakcie rejestracji, oraz podając rok matury:

>> Sprawdzenie statusu zgłoszenia

Potwierdzeniem rejestracji jest wniesienie pełnej opłaty na Bal w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Opłaty będzie można dokonać wyłącznie przelewem na konto podane w trakcie rejestracji.

Osoby zainteresowane dodatkowym zakupem monografii wraz z innymi wydawnictwami proszone są o kontakt drogą elektroniczną: stulecie.kochanowski@gmail.com

W dniach od 1 do 8 czerwca w godzinach od 14.00 do 16.00 zaplanowane są w sali 102 również dyżury osób, które pomogą rozwiązać ewentualne problemy z rejestracją.

Finał XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

W dniach 29-31 maja 2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach odbyły się zawody finałowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Z przyjemnością informujemy, że Mateusz Wojcieszak uzyskał tytuł laureata, zaś Piotr Markowski – finalisty.

Gratulujemy uczniom klasy 1D oraz opiekunowi, panu dr. Adamowi Duszykowi.