Mirosław Mortka

Author's posts

DSD II – podsumowanie

W dniach 8–10.01.2019 w naszej szkole odbyła się ustna część egzaminu Deutsches Sprachdiplom II, uprawniającego do podjęcia studiów w Republice Federalnej Niemiec. Z przyjemnością informujemy, że egzamin zdało 20 z 22 uczniów, którzy do niego przystąpili (91%). 11 osób osiągnęło poziom 20-24 punktów, co odpowiada ocenie celującej. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom prowadzącym – …

Kontynuuj czytanie

Zmiany w deklaracjach maturalnych

Tegorocznym maturzystom przypominamy, że wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonywać wyłącznie do dnia 7 lutego. Ponieważ termin ten w tym roku wypada w trakcie ferii szkolnych, bardzo prosimy o wcześniejsze przemyślenie wyborów i wprowadzenie wszelkich korekt do 25 stycznia 2019r.. Absolwenci szkoły z lat ubiegłych dokonują takich zmian bezpośrednio w sekretariacie szkolnym.  

Ranking 2019

W imieniu dyrekcji składam podziękowanie wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom, absolwentom i rodzicom z okazji sukcesu, jakim jest wysokie miejsce naszej szkoły w Rankingu „Perspektyw 2019”. Zajęliśmy 8. miejsce w rankingu olimpijskim, 31. miejsce w rankingu maturalnym i 16. miejsce w rankingu najlepszych szkół w Polsce spośród ponad 2500 uczestniczących w zestawieniu. Sukces jest tym większy, …

Kontynuuj czytanie

XLV Olimpiada Historyczna

Miło nam poinformować, że 12 uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych zostało do drugiego etapu XLV Olimpiady Historycznej. Są to Bartosz Czarnecki 3D, Filip Główka 3D, Grzegorz Szabelak 3D, Paulina Delega 3D, Jakub Kuśmierczyk 3D, Szymon Michałek 3D, Maria Czubak 2D, Adam Guza 2D, Piotr Markowski 2D, Mikołaj Sikorski 2D, Mateusz Marszałek 2C, Mikołaj Kosuń 3A. Opiekunami …

Kontynuuj czytanie

XXI Olimpiada Wiedzy o Prawie

Z przyjemnością informujemy, że Magdalena Białkowska oraz Bartosz Maciejewski, uczniowie klasy 2D, Natalia Janas z 3D oraz Filip Barański z 1A zostali zakwalifikowani do drugiego etapu XXI Olimpiady Wiedzy o Prawie. Opiekunami uczniów są Pani Iwona Grześkiewicz i Pan Adam Duszyk. Uczniom oraz Opiekunom serdecznie gratulujemy!

LX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Miło nam poinformować, że 6 uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych zostało do drugiego etapu LX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Są to: Julia Trojanowska 2D, Bartosz Czarnecki 3D, Filip Główka 3D, Grzegorz Szabelak 3D, Filip Barański 1A oraz Anna Skowrońska 3gc. Opiekunami uczniów są Pani Iwona Grześkiewicz i Pan Adam Duszyk. Uczniom oraz Opiekunom …

Kontynuuj czytanie

IX Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Miło nam poinformować, że 3 uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych zostało do drugiego etapu IX Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Są to: Magdalena Białkowska 2D, Filip Barański 1A oraz Bartosz Maciejewski 2D. Opiekunami uczniów są Pani Iwona Grześkiewicz i Pan Adam Duszyk. Uczniom oraz Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Miło nam poinformować, że 3 uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych zostało do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Są to: Filip Główka 3D, Bartosz Czarnecki 3D oraz Mikołaj Kosuń 3A. Opiekunami uczniów są: Pan Paweł Korba i Pan Adam Duszyk. Uczniom oraz Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” dla gimnazjalistów

Miło nam poinformować, że Krzysztof Chłosta z klasy 3gn został zakwalifikowany do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” dla gimnazjalistów. Opiekunem ucznia jest Pan Paweł Korba. Uczniowi oraz Opiekunowi serdecznie gratulujemy!