Previous Next

Konkurs informatyczny MKO Logia12

Miło nam zakomunikować, że ogłoszona została lista laureatów konkursu Logia12. Zostali nimi Adrian Naruszko i Rafał Fundowicz (obaj 3ga). Tytuły finalistów wywalczyli Dominik Traczyk (3ga) oraz Krzysztof Gutkowski (2ga).

Dziękujemy oraz gratulujemy uczniom i nauczycielom, pani Agnieszce Król oraz panu Mirosławowi Mortce.

58. Olimpiada Chemiczna

Na stronie www.olchem.edu.pl opublikowane zostały wyniki 58. Olimpiady Chemicznej. Miło nam poinformować, że Bartosz Matysiak i Piotr Madej zostali laureatami tych prestiżowych zawodów.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom. Jak dużo pracy kosztował ten sukces, świadczy o tym zaangażowanie dużej grupy wspierającej chłopców. Opiekunami uczniów byli panowie Stanisław Banaszkiewicz i Jan Siwiec oraz panie Agnieszka Banaśkiewicz (Bartosz) i Barbara Suchecka oraz Ewa Serafin (Piotr).

Konkurs interdyscyplinarny MKO „Wokół odkryć…”

Dnia 4 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbył się finał interdyscyplinarnego konkursu „Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej – Curie”.

Laureatką konkursu została Agnieszka Tuzimek (3ga), zaś finalistkami Łucja Cywka oraz Maria Grzeszczyk (obie 2ga).

Gratulujemy uczennicom oraz opiekunowi, pani Barbarze Sucheckiej.

Program Stypendialny USKI

Kandydatami naszej szkoły w programie stypendialnym USKI są:
-Marcin Witkowski
-Krzysztof Gutowski.

W procesie wyłaniania laureatów brana będzie między innymi ilość głosów oddanych na danego kandydata. Głosy można oddawać  tu.

Informacje o programie stypendialnym można znaleźć tu.

61. Olimpiada Fizyczna i 43 Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna

Doskonałe wiadomości spłynęły do nas z finałów 61. Olimpiady Fizycznej.

W ten sposób zakwalifikował się również do reprezentacji Polski na 43 Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną, która odbędzie się w Estonii w dniach 15-24 lipca 2012 roku.

Serdecznie gratulujemy Kacprowi. Gratulacje kierujemy również do opiekunów – pana Sławomira Lichoty oraz Tadeusza Szumiaty.

Dziękujemy!

Treningi przed OIG

Na 17 kwietnia oraz 15 maja 2012r. zaplanowane zostały treningi przed finałem VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Zapraszamy finalistów OIG (oczywiście) oraz innych chętnych do zabawy w programowanie, szczególnie z klas 1C, 2C i 3ga. Tym razem gwarantujemy robialne zadania 🙂

Zawody odbywać się będą od 15.30 do 17.45 (135 minut).

Konkurs tematyczny MKO Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

W Warszawie zakończył się IX finał konkursu tematycznego Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Paweł Nowak wywalczył tytuł laureata II miejsca, zaś Daniel Nagrodzki, Patryk Król, Ewa Kozakiewicz, Dominik Dziekan i Karolina Nogalska zostali finalistami. Wszyscy uczniowie reprezentują klasę 3ga.

Podziękowania i gratulacje kierujemy do uczniów oraz opiekuna, pana Adama Duszyka.

XXXVI Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Miło nam poinformować, że w eliminacjach okręgowych OWOW Mateusz Wojcieszczak (1D) zajął 1., zaś Piotr Markowski (1D) 3. miejsce. Uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów finałowych. Gratulujemy chłopcom i opiekunowi, panu Adamowi Duszykowi.

Procedury przeprowadzania egzaminów

Ważne przypomnienia w związku ze zbliżającymi się egzaminami.

Harmonogramy przebiegu egzaminów

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Zadania zespołów nadzorujących i przebieg egzaminu gimnazjalnego – 2012

Zadania zespołów nadzorujących i przebieg egzaminu maturalnego – 2012

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2012 roku

Przebieg egzaminu – dla uczniów gimnazjum – także materiały i przybory pomocnicze

Przebieg egzaminu maturalnego – dla uczniów

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego

Sposób postępowania w przypadku konieczności ubiegania się o termin dodatkowy na maturze