Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zdań statutowych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia … Czytaj dalej Ochrona danych osobowych