Powrót do Deutsch

DSD II 2018

Z wielką radością informujemy, że w jubileuszowym roku 25 lecia klas dwujęzycznych z językiem niemieckim uczniowie naszej szkoły osiągnęli imponujące wyniki na egzaminie Deutsches Sprachdiplom II. Egzamin zdało 23 z 24 uczniów, którzy do niego przystąpili. (96%)

Szczególnie dobre rezultaty osiągnęli w najtrudniejszej części egzaminu – SK (komunikacja pisemna), w której 9 uczniów otrzymało maksymalna liczbę punktów (24). Są to: Milena Kowalczyk, Olga Lachowska, Weronika Małek, Aleksandra Matyjaśkiewicz, Katarzyna Morawska, Piotr Polut, Agnieszka Raczyńska, Julia Suwała i Kacper Woźniak.

Kolejnych 9 uczniów osiągnęło od 20 do 23 punktów: Dominika Dyoniziak, Filip Kieloch, Kacper Kozakiewicz, Aleksandra Górniak, Zofia Kaczmarek, Katarzyna Defińska, Klaudia Ostatek, Oliwia Jakubiak i Piotr Sasin.

Również w części MK (komunikacja ustna) wyniki były bardzo dobre. Maksymalna liczbę punktów osiągnęło 5 osób: Katarzyna Defińska, Aleksandra Górniak, Olga Lachowska, Katarzyna Morawska, Mateusz Olchowy, a kolejnych 6 uczniów od 20 do 23 punktów: Oliwia Jakubiak, Piotr Polut, Kacper Woźniak, Agnieszka Raczyńska, Dominik Nowak, Dominika Dyoniziak.

Następne miejsca zajęli Agnieszka Raczyńska (86 pkt), Katarzyna Defińska, Aleksandra Górniak i Piotr Polut (84 pkt).

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom prowadzącym – pani Marii Łęckiej i panu Jackowi Książce oraz nauczycielom wspomagającym – paniom Katarzynie Bedyńskiej, Aldonie Karasek, Agnieszce Sumińskiej- Sadal, Ewie Węgrzynowskiej, panu Gerardowi Woźniakowi oraz przewodniczącej komisji egzaminacyjnej – pani Birgit Mohr.

Egzaminy