Powrót do Uczniowie

Egzamin gimnazjalny

Podstawowe informacje

Egzamin gimnazjalny 2018

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych w 2018 r Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018 Komunikat o dostosowaniach Komunikat o przyborach ZALACZNIK 3a – Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego ZALACZNIK 3d – Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do części …

Wyniki z lat ubiegłych PG 23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   Dziękujemy panu profesorowi Przemysławowi Murawskiemu za opracowanie wyników.