Powrót do Uczniowie

Egzamin gimnazjalny

Podstawowe informacje

Egzamin gimnazjalny 2019

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2019 Informacja o egzaminie gimnazjalnym Komunikat o przyborach Komunikat o dostosowaniach Więcej informacji na stronie: CKE.GOV.PL   Załącznik 3a – Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego Załącznik 3d – Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma …

Wyniki z lat ubiegłych PG 23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Dziękujemy panu profesorowi Przemysławowi Murawskiemu za opracowanie wyników.