↑ Powrót do Uczniowie

Egzamin gimnazjalny

Podstawowe informacje

Egzamin gimnazjalny 2018

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych w 2018 r

Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

ZALACZNIK 3a – Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

ZALACZNIK 3d – Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do części …

Pokaż strony »

Wyniki z lat ubiegłych PG 23

  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

 

Dziękujemy panu profesorowi Przemysławowi Murawskiemu za opracowanie wyników.

Pokaż strony »