Powrót do Rekrutacja

Informatyka w VI LO

Nauczyciele informatyki na obozie informatycznym WILK’17

Jednym z powodów, dla którego warto wybrać VI LO jest możliwość nauki algorytmiki i programowania na lekcjach informatyki. Od wielu lat uczniowie VI LO odnoszą sukcesy zarówno w olimpiadach i konkursach, jak i w wynikach matur. Co roku rzesza absolwentów szkoły wybiera kierunki, na których przygotowanie programistyczne ma duże znaczenie. Jako najpopularniejsze można wymienić między innymi informatykę stosowaną, telekomunikację, mechatronikę czy robotykę oraz wiele innych kierunków inżynierskich.

Szkoła zapewnia możliwość rozwoju zarówno na lekcjach, jak i na kołach zainteresowań. Nauczyciele informatyki są czynnymi egzaminatorami maturalnymi z przedmiotu informatyka.

Sukcesy uczniów na Olimpiadzie Informatycznej są jedynymi w swym rodzaju w skali Radomia oraz regionu. VI LO należy do najlepszych szkół uczących informatyki na poziomie LO w kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie: SUKCESY OLIMPIJSKIE W INFORMATYCE.

Nietypową formą nauki jest organizowany corocznie WILK (Warsztaty Informatyczne Liceum Kochanowskiego). Tegoroczny WILK’17 odbył się w Suchedniowie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: WARSZTATY INFORMATYCZNE LICEUM KOCHANOWSKIEGO.

Sukcesy w Olimpiadzie Informatycznej

Olimpiady międzynarodowe Mieszko Grodzicki BOI 2019: złoty medal CEOI 2019: srebrny medal IOI 2019: srebrny medal Dawid Jamka CEOI 2018: srebrny medal IOI 2018: brązowy medal Mateusz Radecki CEOI 2016 : złoty medal IOI 2016 : złoty medal Szymon Stankiewicz BOI 2012 : złoty medal (II miejsce) Karol Farbiś BOI 2012 : złoty medal (III …

WILK – Warsztaty Informatyczne Liceum Kochanowskiego

W 2017 r. Warsztaty Informatyczne Liceum Kochanowskiego odbyły się po raz czwarty. W pierwszych Warsztatach (pięciodniowych) wzięło udział 38 uczniów VI LO na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnim i olimpijskim. W IV warsztatach wzięło udział już 58 uczniów VI LO w Radomiu oraz I LO w Lublinie. Nauczycieli wspierali tacy wybitni absolwenci szkoły jak: Szymon Stankiewicz, …