Powrót do Prywatne: Deutsch

Wymiana uczniowska z Niemcami – listopad 2015

W listopadzie 2015 w ramach rozpoczętej współpracy z Gimnazjum Riesmanna w Paderborn na zaproszenie dyrekcji naszej szkoły i inicjatorki tej wymiany mgr Aldony Karasek gościliśmy dyrekcję niemieckiego gimnazjum w naszych skromnych progach.

Wymiana ta jest adresowana dla klasy 2gn /wychowawca mag A.Karasek/ i ma odbyć się już w czerwcu 2016. Dyrektor Siegfried Rojahn i wicedyrektor Werner Rüther i nauczycielka Mona Berger spotkali się z dyrekcją 6.LO, z kl. 2gn i rodzicami naszych uczniów aby konkretnie omówić formy współpracy. Następnie nasi goście zwiedzili Radom i Warszawę.

Opiekun wymiany Aldona Karasek i Katarzyna Bedyńska z gośćmi z Niemiec.