↑ Powrót do 2016 / 2017

Reprezentacja Koszykówki w XIII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży

W roku szkolnym 2015/2016  koszykarze i koszykarki naszego gimnazjum wzięli udział w XIII ROM .

Opiekunem sportowców jest Beata Jędrzejczyk-Czarnecka

W skład  reprezentacji szkoły wchodzą uczniowie  z  klasy  3gn,2ga oraz uczennice z klasy 3gb,2ga,2gb oraz 1gn :

Koszykarze                                                                                Koszykarki

1.Bernat Patryk                                                                         1. Warych Magdalena                                                                                 2. Frysztak Jakub                                                                      2. Gutkowska Marta                                                                                  3. Kochanowski Jan                                                                3. Białkowska Magdalena                                                                        4. Kochanowski Antoni                                                           4. Bąk Zuzanna                                                                                           5. Kowalik Dominik                                                                 5. Kubala Zofia                                                                                      6.Kozieł Jakub                                                                          6. Marek Sandra                                                                                   7.Natorski  Oskar                                                                     7. Ziółkowska Zuzanna                                                                             8.Pachniewski Bartosz                                                           8. Szymańska Katarzyna                                                                          9.Różycki Michał                                                                       9. Krupa Aneta                                                                                           10. Sadal Kacper                                                                     10. Chyska Julia                                                                                     11. Witkowski Oskar