Powrót do Prywatne: Doradca zawodowy

Portfolio Europass

Portfolio Europass Twoją przewagą na europejskim rynku pracy i edukacji

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom UE prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały. Zwiększa to szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

Dnia 29.11.2016r. odbędą się warsztaty dla klasy 3D prowadzone przez Ekspertów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wraz z doradcą zawodowym z VI LO – Ewą Rutkowską. Tematem zajęć będzie: „Portfolio Europass Twoją przewagą na europejskim rynku pracy i edukacji”.

europass