Powrót do Nauczyciele

Lista olimpiad MEN 2016/2017

Skrót:

Olimpiady przedmiotowe:

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: http://www.owpsw.edu.pl/

Olimpiada Artystyczna: http://olimpiada-artystyczna.pl/

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Języka Łacińskiego

Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Języka Białoruskiego

Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiady zawodowe (wybrane):

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej: http://owe.pte.pl/ (do 30.09)

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiady interdyscyplinarne oraz z przedmiotów dodatkowych

Olimpiada Przedsiębiorczości http://www.olimpiada.edu.pl/

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Olimpiada Medialna http://www.olimpiada-medialna.edu.pl/

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie http://www.olimpiada.wspia.eu/

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Olimpiada Teologii Katolickiej

Olimpiada Astronomiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej http://ekoolimpiada.pl/

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie http://olimpiadaprawa.republika.pl/

Olimpiada Znajomości Afryki

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową http://olimpiada.sdsiz.com.pl/

Olimpiada Cyfrowa https://olimpiadacyfrowa.pl/

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie http://www.knsnor.uni.opole.pl/