Powrót do Prywatne: Kochanowski dla Radomia

Fizyka w służbie przemysłu i innowacyjności na przykładzie regionu radomskiego

dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. U T-H
Wydział Mechaniczny U T-H im. K. Pułaskiego i VI LO im. J. Kochanowskiego
19 lutego 2016 r.