Powrót do Uczniowie

Doradca zawodowy

mgr Ewa Rutkowska

Konsultacje dla uczniów klas I, II, III oraz rodziców: poniedziałek 11.45-14.45

  • Indywidualne rozmowy doradcze,
  • Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
  • Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych
  • Tworzenie Indywidualnego Portfolio Ucznia
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Informacja dotycząca kierunku studiów w odniesieniu do rynku pracy
  • Kompetencje przyszłości na rynku pracy w odniesieniu do oczekiwań pracodawców

W poszukiwaniu zawodu – Wycieczka zawodoznawcza gimnazjalistów

W poszukiwaniu zawodu – Wycieczka zawodoznawcza gimnazjalistów do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Moja życiowa ścieżka Od niedawna w naszej szkole na jednych z drzwi wywieszona jest kartka z informacją „Doradztwo Zawodowe”. O co chodzi? Co to jest? Wielu z nas zadaje sobie te pytania. Dlatego przychodzimy ,,Kochanowszczakom” z pomocą i wyjaśniamy, czym zajmuje się …

Portfolio Europass

Portfolio Europass Twoją przewagą na europejskim rynku pracy i edukacji Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom UE prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały. Zwiększa to szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą. Dnia 29.11.2016r. odbędą się warsztaty dla klasy …