Powrót do Matematyka Bez Granic

Podsumowanie edycji 2011

Mathematiques Sans Frontieres Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic”
www.mbg.uz.zgora.pl
Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a.
Regionalny Komitet Organizacyjny, woj. mazowiecke:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego
26-600 Radom, ul. Kilińskiego 25

W Radomiu już po raz ósmy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans frontieres” (Matematyka bez granic). Tradycyjnie w murach gościnnej Politechniki Radomskiej dnia 2. czerwca 2011r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom XXII edycji konkursu „Matematyka Bez Granic”.

W uroczystości wzięli udział:
Prezydent M. Radomia, pan Andrzej Kosztowniak, który wręczył zwycięskim klasom puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Radomia,
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, prof. dr hab. Sławomir Bukowski, który pogratulował uczniom umiejętności matematycznego myślenia oraz współpracy podczas rozwiązywania trudnych zadań.
dyrektorzy zwycięskich szkół
nauczyciele matematyki
uczniowie zwycięskich klas ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników.

Podczas gali podsumowania konkursu uczniowie wysłuchali wykładu pt. „Ciekawe własności liczb” który wygłosił dr Marek Wojtowicz – wykładowca Politechniki Radomskiej, mentor uzdolnionej młodzieży w projektach: Mazowieckie Talenty i Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, ceniony przez młodzież nauczyciel – pasjonat.

Uroczystość wręczenia nagród dla uczniów z Płocka zorganizowała pani Marzenna Kuć, konsultant MSCDN Wydział w Płocku. Wręczenie nagród, pucharów i dyplomów zwycięskim klasom odbyło się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, w obecności Prezydenta Miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego, który objął konkurs honorowym patronatem. Pan Prezydent ufundował również nagrody dla zwycięskich klas oraz szkół biorących udział w konkursie. Po części oficjalnej uczniowie i zgromadzeni goście wysłuchali wykładu dr Joanny Jaszuńskiej – pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Po co dowodzić rzeczy oczywiste?” oraz obejrzeli prezentację Ady Załęskiej i Piotra Stogowskiego – uczestników projektu Deltaklub. (<a href=’http://www.sp23.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=441:matematyka-bez-granic-2011&catid=2:z-ycia-szkoy&Itemid=128′>Prezentacja</a>)

Laureatami XXII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathématiques sans frontieres” (Matematyka bez granic) w regionie mazowieckim zostali:

XXII edycję konkursu MBG objęli patronatem:

  • Prezydent M. Radomia, pan Andrzej Kosztowniak
  • Prezydent M. Płocka, pan Andrzej Nowakowski
  • Dziekan Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, prof. dr hab. Sławomir Bukowski
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku
  • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na uroczyste podsumowanie konkursu, życzymy naszym laureatom dalszych sukcesów i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku!!!

Grażyna Śleszyńska
Przewodnicząca RKO MBG
w regionie mazowieckim