Powrót do Uczniowie

EWD LO i PG

Trzyletnie wskaźniki EWD dla VI LO i PG 23 w Radomiu.

Porównanie z innymi szkołami w Radomiu oraz Polsce.

EWD za 2012 rok

EWD za 2013 rok

Edukacyjna wartość dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego. Wynik uzyskany przez ucznia na sprawdzianie przyjmuje się jako ogólną miarę potencjału edukacyjnego ucznia. (źródło: http://pl.wikipedia.org/)