Powrót do Rekrutacja

10 powodów, dla których warto wybrać klasę I D

vipg

10 powodów, dla których warto wybrać klasę I D

1. Najwyższy poziom kształcenia humanistycznego w Radomiu

oraz bardzo wysoki w skali całego kraju.

– matura z historii 2011 średnia klasy 75% (współczynnik 1,25) – 12 wynik w Polsce

– matura z historii 2012 średnia klasy 74% (współczynnik 1,44) – 15 wynik w Polsce

– matura z WOS-u 2011 średnia klasy 68% (współczynnik 1,41) – 4 wynik w Polsce

– matura z WOS-u 2012 średnia klasy 67% (współczynnik 1,60) – 8 wynik w Polsce

2. Sukcesy w olimpiadach humanistycznych z ostatnich 5 lat.

– Olimpiada Historyczna 2 laureatów, 1 finalista

– Olimpiada WOS 3 finalistów

– Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 4 finalistów

– Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości 1 laureat, 1 finalista

– Olimpiada „Losy żołnierza…” 1 laureat

– Olimpiada Wiedzy o Prawie 2 finalistów

– Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej 1 laureat, 3 finalistów

– Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie…” 2 finalistów

– Europejska Olimpiada Społeczno – Prawna 1 laureat, 1 finalista

– Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 2 laureatów, 2 finalistów

– Olimpiada Filozoficzna 5 laureatów, 5 finalistów

Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych zapewniają zwolnienie z egzaminu maturalnego i maksymalną liczbę punktów na świadectwie oraz nagrody pieniężne, stypendia i indeksy na renomowane wyższe uczelnie krajowe i zagraniczne.

3. Możesz realizować swoje pasje historyczne działając w Szkolnej Grupie Rekonstrukcji Historycznej w barwach 145. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych (Błękitna Armia). Możliwość zagrania w filmach historycznych.

4. Klasa realizuje swój własny program badawczy zakończony publikacją naukową.

Plan „B” szkice z historii alternatywnej (2009)

Radomskie marzenia (2012)

5. Wizyty w Sejmie i Senacie RP oraz Sądzie Okręgowym w Radomiu.

6. Udział klasy w konferencjach naukowych.

7. Wycieczki .

8. Dodatkowe zajęcia z filozofii.

9. Koła zainteresowań w każdą sobotę od godz. 800 do godz. 1200

– historyczne

– społeczno – prawne

 

Zapraszamy do współpracy