Powrót do Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 2018

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych w 2018 r

Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

ZALACZNIK 3a – Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

ZALACZNIK 3d – Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do części trzeciej egzaminu tylko na poziomie podstawowym