Powrót do Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 2019

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2019

Informacja o egzaminie gimnazjalnym

Komunikat o przyborach

Komunikat o dostosowaniach

Więcej informacji na stronie: CKE.GOV.PL

 

Załącznik 3a – Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

Załącznik 3d – Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do części trzeciej egzaminu tylko na poziomie podstawowym