Powrót do Rekrutacja

REKRUTACJA PO GIMNAZJUM

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką języków:

  • IA, IC grupa I – matematyka, fizyka i informatyka z językiem angielskim i  językiem niemieckim (1 i 1/2 oddziału),
  • IB oraz IEbiologia, chemia, matematyka z językiem angielskim i  językiem niemieckim (2 oddziały),
  • IC grupa II – matematyka, geografia i  język angielski z językiem niemieckim (1/2 oddziału),
  • IDhistoria, wiedza o społeczeństwie i język polski z językiem angielskim i językiem francuskim (1 oddział),
  • IN – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim – matematyka z językiem angielskim oraz
    1. grupa I: biologia i chemia (1/2 oddziału),
    2. grupa II: geografia i  podstawy ekonomii (1/2 oddziału).

Informacja dyrektora szkoły (przedmioty punktowane, terminy sprawdzianów): informacja_dyr_2019_PG [plik pdf]

Terminy rekrutacji: harmonogram_rekr_2019 [plik pdf]

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporzadzenie_MEN_w_sprawie_rekrutacji [plik pdf]

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020 oraz Harmonogram