Powrót do Rekrutacja

REKRUTACJA DO VI LO


Dokumenty składane podczas potwierdzania woli podjęcia nauki (po zakwalifikowaniu do Szkoły):

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu,
  • dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  • ankietą osobowa ucznia: Ankieta do pobrania – plik PDF.