Powrót do Rekrutacja

REKRUTACJA DO VI LO

W roku szkolnym 2020/2021 w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką języków:


  • IA – matematyka, fizyka i informatyka z językiem angielskim i  językiem niemieckim (1 oddział),

  • IB oraz IEbiologia, chemia, matematyka z językiem angielskim i  językiem niemieckim (2 oddziały),

  • IC – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim – matematyka z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz
   1. grupa I: informatyka (1/2 oddziału),
   2. grupa II: geografia i  podstawy ekonomii (1/2 oddziału).

  • IDhistoria, wiedza o społeczeństwie i język polski z językiem angielskim i językiem francuskim (1 oddział),

  • IN – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim – matematyka z językiem niemieckim i językiem angielskim oraz
   1. grupa I: fizyka (1/2 oddziału),
   2. grupa II: geografia i  podstawy ekonomii (1/2 oddziału).

Informacja dyrektora szkoły (przedmioty punktowane, terminy sprawdzianów): informacja_dyr_2020 [plik pdf]

Terminy rekrutacji: zalacznik_nr_1 [plik pdf]

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: Rozporządzenie MEN [plik pdf]

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji: Strona MKO