Powrót do Rekrutacja

REKRUTACJA DO VI LO

W roku szkolnym 2020/2021 w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką języków:


  • IA – matematyka, fizyka i informatyka z językiem angielskim i  językiem niemieckim (1 oddział),

  • IB oraz IEbiologia, chemia, matematyka z językiem angielskim i  językiem niemieckim (2 oddziały),

  • IC – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim – matematyka z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz
   1. grupa I: informatyka (1/2 oddziału),
   2. grupa II: geografia i  podstawy ekonomii (1/2 oddziału).

  • IDhistoria, wiedza o społeczeństwie i język polski z językiem angielskim i językiem francuskim (1 oddział),

  • IN – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim – matematyka z językiem niemieckim i językiem angielskim oraz
   1. grupa I: fizyka (1/2 oddziału),
   2. grupa II: geografia i  podstawy ekonomii (1/2 oddziału).

Informacja na temat składania dokumentów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

– dostarczyć dokumenty do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie;

lub

– przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres: rekrutacja@kochanowski.radom.pl

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Informacja dyrektora szkoły (przedmioty punktowane, terminy sprawdzianów – UWAGA! AKTUALIZACJA TERMINÓW):  informacja_dyr_2020_aktualizacja [plik pdf]

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (ogłoszone przez MEN): Terminy MEN

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: Rozporządzenie MEN [plik pdf]