VI edycja konkursu „O laur Kochanowskiego”

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „O laur Kochanowskiego”. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Vade Mecum”, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Celem konkursu jest odkrywanie nowych talentów artystycznych oraz zainteresowanie twórczością wybitnego, regionalnego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia. Przedmiotem konkursu jest dowolny, autorski tekst kultury, inspirowany życiem i twórczością Jana Kochanowskiego (wiersz, opowiadanie, rysunek, fotografia, film). Jeden uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę, w kilku kategoriach konkursowych. Prace wraz z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, e-mail, nazwisko opiekuna, adres szkoły) należy nadsyłać do dnia 15 czerwca 2018 roku, na adres e-mail: adrianszary[at]wp.pl lub składać osobiście w sekretariacie ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego, przy ul. Kilińskiego 25. Finał konkursu zaplanowany jest na 21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 25. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców przy ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Szczegółowych informacji udziela opiekun Samorządu Uczniowskiego dr Adrian Szary.