Nasi przedstawiciele w Parlamencie

17 kwietnia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja dla przedstawicieli młodzieżowych rad miejskich dotycząca funkcjonowania i  ich umocowania prawnego 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Naszą szkołę i Radom reprezentowali uczniowie klasy 2D, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Filip Główka i Bartosz Czarnecki.
W spotkaniu uczestniczył wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz posłowie, a listy do zebranych na konferencji młodych ludzi napisali m in. Prezydent RP A. Duda i Prezes Rady Ministrów M. Morawiecki.  Spotkanie było ciekawym doświadczeniem i dobrą lekcją działania w kierunku tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.