Dzień otwartych drzwi

Dyrekcja szkoły pragnie podziękować kandydatom i ich rodzicom, nauczycielom i uczniom oraz wszystkim osobom obecnym na Dniach Otwartych Szkoły w ostatni piątek i sobotę za stworzenie wspaniałej atmosfery i bardzo dobrą współpracę.

Jednocześnie wszystkim kandydatom do szkoły ofiarujemy pomoc w pokonywaniu trudności związanych z wypełnianiem dokumentacji związanej z procesem rekrutacji. Na szczególne wsparcie mogą liczyć kandydaci nieobjęci na co dzień  działaniem systemu elektronicznego „Oświata w Radomiu”.