Wolontariat


Dziś naszą szkołę odwiedziły wolontariuszki ze Stowarzyszenia
Centrum Młodzieży – „Arka” w Radomiu: Magda Maniak i Vilia Georgieva.
Dziewczęta mówiły o idei wolontariatu, różnych jego rodzajach, zachęcając
młodzież do bezinteresownego pomagania innym. Nie zabrakło też gier i zabaw,
integrujących wolontariuszy. W spotkaniu uczestniczyła klasa 2gc. Fotorelacja,
autorstwa Zuzanny Grochali, w szkolnej galerii tutaj.