Mamy patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Pragnę gorąco podziękować Państwu za dotychczasową opiekę nad uczniami zainteresowanymi matematyką.
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w 2018 roku
dziesięć projektów, których celem jest opieka nad uczniami uzdolnionymi:
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018
pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Jerzy Szczepański
Instytut Matematyki UJ
Patronatem objęte są klasy 1A, 2A i 3A.
​Koordynatorem z ramienia szkoły została spiritus movens pani profesor Katarzyna Posacka.