Zajęcia z matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Dnia 9 listopada 2017 roku grupa uczniów z klas 1a, 1d, 1e, 2a,
3a, 2gn i 3ga uczestniczyła w zajęciach z matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykłady adresowane były do zainteresowanych uczniów, obecnych i przyszłych studentów uczelni oraz wszystkich miłośników matematyki. Tematem czwartkowego spotkania były „Probabilistyczne zonki”, „Czwarty wymiar” oraz „Koła i inne figury o stałej szerokości”. Opiekę nad młodzieżą sprawowały Katarzyna Posacka i Marlena Fryśkowska.