Lip 14

Liczba miejsc wolnych miejsc w VI LO

VI LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego dysponuje wolnymi miejscami w klasach:

  • A i C/a [mat-fiz-inf] – 2,
  • B i E [mat-bio-chem] – 5,
  • C/b [mat-geo-ang] – 2,
  • D [pol-hist-wos]– 3,
  • N/a [dwujęzyczna mat-bio-chem] – 3 miejsca. Do klasy dwujęzycznej 23 sierpnia o godzinie 10.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.