(nie)widzialni znów widzialni

Dnia 3 listopada zostały zorganizowane warsztaty dla klas pierwszych dotyczące pierwszej pomocy psychologicznej prowadzone przez członkinie projektu “(nie)widzialni”. Inicjatywa ta została zrealizowana w ramach prośby Pani Psycholog Beaty Kwiatkowskiej.

Podczas wykładów młodzież skupiła się na tym, jak właściwie reagować w trudnych sytuacjach kryzysowych. Podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, która może pomóc w rozpoznawaniu sygnałów alarmowych oraz udzielaniu wsparcia osobom w potrzebie. Pierwszoroczni „Kochanowszczacy” aktywnie brali udział w zajęciach, pracując w grupach oraz okazując ogromne zainteresowanie omawianym zagadnieniom.

Dziękujemy Adamowi Danielewiczowi za zdjęcie.

(nie)widzialni