mLegitymacja – można składać wnioski

Rekomenduje się zbiorcze dostarczenie do sekretariatu wypełnionych wniosków oraz plików ze zdjęciami przez przedstawiciela samorządu klasowego danej  klasy.
Forma zdjęcia dokumentowego:  plik JPG lub JPEG o wymiarach minimum: 496 px wysokość x 354 px szerokość lub proporcjonalnie większego, z zastrzeżeniem, że rozmiar pliku nie może być większy niż 5MB. Plik ze zdjęciem należy podpisać z użyciem polskich znaków w następujący sposób: Nazwisko_Imię.

Druki są dostępne również w zakładcze Uczniowie.

w pliku .docx znajdują się dwie strony z identycznymi drukami, wydrukuj „dwie strony na stronie”

wniosek_mLegitymacja.docx                           wniosek_mLegitymacja.pdf

Instrukcja „obsługi” mLegitymacji.