STEM

Miło poinformować o sukcesie uczniów VI LO w 3 edycji Projektu edukacyjnego STEM Politechnika Warszawska: Science, Technology, Engineering, Mathematics.
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie: Maciej Gryz z klasy 3GA oraz Daniel Stompor z klasy 3C uzyskali tytuł finalisty STEM PW 2022. Opiekunem naukowym uczniów był mgr Andrzej Wojtyna.
Projekt edukacyjny STEM jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Program jest adresowany do młodzieży szkół średnich oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria oraz matematyka są to dziedziny, które zapewniają przyspieszenie rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego. Dzięki lepszemu i skuteczniejszemu nauczaniu młodzi ludzie będą wiązać swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. Rozwiną umiejętności i zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania.