Wybory Prezydenta Samorządu Uczniowskiego

Informujemy, że do 9 września włącznie można zgłaszać kandydatów na Urząd Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Bliższych informacji udzielają opiekunowie SU: pani U.Kowalska oraz panowie A.Szary, R.Kramer.