Informacja o egzaminie Deutsches Sprachdiplom I

Collage ze zdjęciami z egzaminu DSD IW dniach 10-31 marca 2021 r. odbył się w naszej szkole egzamin państwowy z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom I dla uczniów klasy 2N dwujęzycznej, sprawdzający ich umiejętności językowe.
W egzaminie udział wzięło łącznie 28 uczniów, w tym kilkoro spoza klasy 2N.
Część ustną egzaminu DSD I, który prowadzimy w naszej szkole już od 25 lat, tj. od roku 1997, zdali WSZYSCY, którzy do niego przystąpili.
Nigdy dotąd przygotowanie się do egzaminu i jego zorganizowanie nie odbywało się w tak trudnych i nietypowych warunkach. Warto podkreślić, że uczniowie klasy 2N brali udział w zajęciach stacjonarnych w szkole tylko niewiele ponad jeden semestr!
Dzięki ich koncentracji, zaangażowaniu i doskonałej współpracy wszystkich nauczycieli języka niemieckiego: Katarzyny Bedyńskiej, Aldony Karasek, Agnieszki Sumińskiej-Sadal, Gerarda Woźniaka i Jacka Książki udało się przeprowadzić obydwie części egzaminu – pisemną i ustną, a dwaj uczniowie, którzy akurat przeszli kwarantannę, mieli możliwość zdawania egzaminu w terminach wyznaczonych specjalnie dla nich. Logo DSD
Z niecierpliwością i wielką nadzieją czekamy na wyniki pisemnej części egzaminu DSD I, które nadejdą wkrótce z Kolonii.

Wychowawca klasy 2N Jacek Książka