Wielkanocne Życzenia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły,
Uczniowie i Rodzice

VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

pragną, na Nadchodzące Święta Wielkanocne,
złożyć życzenia: Zdrowia, Pogody Ducha i Nadziei.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas Wszystkich Miłością i Pokojem.

mgr inż. Romuald Lis