Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych

Połącz naukę w VI LO im. J.Kochanowskiego z certyfikatami językowymi!

Szkoła, jako jedyna w regionie, przeprowadza egzaminy językowe potwierdzone certyfikatami: z języka niemieckiego DSD I oraz DSD II (Deutsches Sprachdiplom) oraz z języka angielskiego FCE (First Certificate in English) i CAE (Cambridge English: Advanced). Nasi nauczyciele są certyfikowanymi egzaminatorami!

W klasach dwujęzycznych dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Aby brać udział w rekrutacji do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim lub językiem angielskim, konieczne jest przystąpienie do egzaminu.

Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych do klas dwujęzycznych odbędą się 20 lipca 2020 r. o godz. 10.00 (język angielski) oraz 21 lipca 2020 r. o godz. 10.00 (język niemiecki). W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem 48 363 23 96 lub mailowo: rekrutacja@kochanowski.radom.pl.

Kandydatów do klas dwujęzycznych prosimy przybyć 20 minut wcześniej. Prosimy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawice) oraz własne przybory do pisania. Wszystkim kandydatom zapewnimy komfortowe warunki pracy z zachowaniem zaleceń dotyczących epidemiologicznych.