Imieniny Jana Kochanowskiego

Wczoraj odbyły się Imieniny Patrona Naszej Szkoły. Rozstrzygnęliśmy konkurs „O laur Kochanowskiego” i złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem Mistrza Jana z Czarnolasu. Gratulujemy laureatom konkursu: Kalinie Pudzianowskiej, Amelii Pudzianowskiej, Katarzynie Różok, Alicji Sikorskiej, Gabrieli Jóźwik i Oldze Stefanowskiej. Dziękujemy za udział opiekunce uczennic pani Agnieszce Pankowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Renacie Baran, Panu Profesorowi Zbigniewowi Wieczorkowi oraz Członkom Samorządu Uczniowskiego: Mikołajowi Czajkowskiemu, Magdalenie Marynowskiej, Filipowi Borkowskiemu i Hannie Izbickiej. Za zdjęcia dziękujemy Panu Profesorowi Remigiuszowi Kutyle.

Adrian Szary