Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice – drodzy Uczniowie!

Przekazujemy Państwu bieżące komunikaty związane z funkcjonowaniem uczniów w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Bardzo prosimy o śledzenie naszej strony, a w szczególności o współpracę z zakresie zdalnej nauki zaleconej przez władze oświatowe. Szczególnie zależy nam na współpracy z tegorocznymi maturzystami, dla których mobilizacja związana z przygotowaniem do egzaminu maturalnego jest priorytetem. Możliwość przedłużenia zamknięcia placówek edukacyjnych może spowodować liczne komplikacje w zakresie możliwości zaplanowanego oceniania (poprzez sprawdziany i prace klasowe), jak i poprawy ocen z uwagi na wyjątkowe funkcjonowanie szkoły. Bezwzględnie uczniowie powinni komunikować się z nauczycielami celem przezwyciężenia tych trudności, a w szczególności przygotowania się do egzaminu maturalnego!

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Romuald Lis