Nauka w czasie zawieszenia zajęć

Okoliczności, w których się znaleźliśmy, nie są łatwe zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców oraz uczniów. Nie chcemy bezpowrotnie stracić tego czasu, nie wiemy też, jak sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości. Dlatego Dyrekcja szkoły w czasie trwania zawieszenia zajęć zaleca nauczycielom i uczniom naukę zdalną.

Nauczyciele będą się komunikować i zlecać zadania oraz inne sposoby pracy poprzez system e-dziennika.

Bardzo prosimy rodziców o potraktowanie tej formy zajęć poważnie i dopilnowanie uczniów. Uczniów prosimy o systematyczne wypełnianie zaleceń nauczycieli.