Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom, rodzicom, a w szczególności uczniom, którzy osiągnęli ten wspaniały sukces w 22 rankingu „Perspektyw”.

15. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej (chociażby przy 16 województwach) jest zaszczytnym miejscem dla naszej szkoły, jak i naszego miasta. Możemy być dumni, że na mapie edukacyjnej Polski „Kochanowski” z Radomia jest silną marką zapewniającą bardzo dobrą edukację dla uczniów.
Również wysokie wyniki w rankingu maturalnym (34. miejsce w Polsce) czy 10. miejsce w rankingu olimpijskim potwierdza, że „Kuźnia Olimpijczyków” ma się dobrze.

Życzę wszystkim satysfakcji z tego sukcesu. Dziękując szczególnie kadrze pedagogicznej, której działania pomimo trudnego roku szkolnego 2018/2019 są kontynuowane w bieżącym roku. Mam nadzieję, że współpraca uczeń – mistrz przyniesie podobne efekty edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Romuald Lis

PS. Bardzo dziękuję Pani Annie Ostrowskiej – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu i Pani Renacie Baran – Przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły oraz wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w uroczystości.