Rada Uczniów

W dniu 7 stycznia 2020 r. o godzinie 12.25 w sali nr 12 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Uczniów dotyczące zmian personalnych w składzie Samorządu Uczniowskiego. Kolejne zebranie z udziałem Pana Dyrektora w tej sprawie zaplanowane jest na piątek 10 stycznia 2020 r. o godzinie 10.35 również w sali 12. Obecność przewodniczących klas lub zastępców jest obowiązkowa.

Opiekun SU, Rafał Kramer