VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Zapraszamy do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Od Jana Kochanowskiego do poety Kresowego”, organizowanym przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców przy VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Radomiu. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Radomia. Przedmiotem konkursu będzie recytacja jednego wiersza Jana Kochanowskiego lub poety Kresowego. Zgłoszenia do 10 grudnia 2019 roku. Finał zaplanowany jest na 13 grudnia 2019 roku o godzinie 11.00 w naszej szkole. Szczegółowych informacji udziela polonista dr Adrian Szary.