Olimpijskie Warsztaty Jagiellońskie

Dnia 5 października 2019 r. uczniowie z klas 1ga, 1gc, 2a, 3a i 3c uczestniczyli w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Młodzież brała udział w zajęciach, przygotowujących do olimpiady informatycznej i matematycznej, które były prowadzone przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wśród prowadzących byli również laureaci olimpiad matematycznej i informatycznej. Tematyka matematyczna poruszana w czasie sobotnich warsztatów dotyczyła metod probabilistycznych, jednokładności i okręgów oraz sposobów rozwiązywania równań diofantycznych. Natomiast z informatyki młodzież zajmowała się drzewami podziałowymi, rozbiciem pierwiastkowym oraz algorytmem Mo. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Katarzyna Posacka i pani Marlena Fryśkowska.