Wybory Prezydenta S.U.

W czwartek, 19 września br. wśród uczniów wszystkich klas przeprowadzono wybory Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Można było oddać ważny głos na jednego z trzech kandydatów – Magdalenę Marynowską (1GD), Jakuba Oziębło (2D) oraz Karola Krawczyka (2A). Uczniowie otrzymali odpowiednio 24,11%, 7,44% i 68,45% głosów. Karol Krawczyk został wybrany Prezydentem S.U. w pierwszej turze.

Z wyrazami szacunku,
Filip Barański