Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

9 września 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2019/2020. Rejestracja wniosków w systemie będzie trwała do 16 września 2019 r. Dokumenty w wersji papierowej muszą trafić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. (decyduje data wpływu).

W załączeniu Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów: Regulamin 2019-2020.

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.