Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Pragniemy poinformować o możliwości składania wniosków o stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r.. Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134, przesłać go za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP. Szczegółowe informacje o warunkach udzielenia pomocy udostępniamy poniżej. Dostępne są również na stronie MOPS w Radomiu.

Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku
Wydatki kwalifikowane
Procedura