Odbiór świadectw maturalnych – 4 lipca 2019

Zapraszamy abiturientów 4 lipca 2019 r. po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:
godz. 12.15 – klasa 3A sala nr 6
godz. 12.30 – klasa 3B sala nr 7
godz. 12.45 – klasa 3C sala nr 9
godz. 13.00 – klasa 3D sala nr 6
godz. 13.15 – klasa 3E sala nr 7
godz. 13.30 – klasa 3N sala nr 9

Aneksy do świadectw wydawane będą od godz. 12.15 w sekretariacie szkoły.