Dyplomy DSD II

W dniu 29 maja 2019 delegacja naszej szkoły w składzie:

  • p. Łucja Banaszkiewicz – wicedyrektor szkoły,
  • p. Renata Baran – przewodnicząca Rady Rodziców,
  • p. Maria Łęcka – nauczycielka języka niemieckiego, wychowawczyni klasy 3N,
  • p. Jacek Książka – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 3N
  • oraz siedemnastu absolwentów klasy VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

wzięło udział w uroczystym rozdaniu dyplomów DSD II, które odbyło się w szkole im. Willy Brandta w Warszawie.

W spotkaniu wziął udział ambasador RFN w Polsce p. Rolf Nikel z Małżonką, a prowadził je p. Karl Martin Everding z Biura Przedstawiciela Rządu RFN ds. Nauczania za Granicą. Ponadto obecni byli przedstawiciele ambasady i biura, w tym opiekująca się naszą szkoła p. Birgit Mohr, a także delegacje szkół z Warszawy, Radomia, Białegostoku, Lublina i Łodzi.

Certyfikaty Deutsches Sprachdiplom II uprawniają do podjęcia studiów na wszystkich uczelniach wyższych Republiki Federalnej Niemiec.