Matury – informacja

Uwaga Maturzyści i Nauczyciele Zespołów Nadzorujących oraz Komisji Egzaminacyjnych!

Od dnia 14 maja 2019r. (wtorek) uczniowie i nauczyciele zgłaszają się na egzamin maturalny 30 minut przed wyznaczonym czasem (dotyczy egzaminów pisemnych i ustnych).

Dyrektor Szkoły
Romuald Lis