Konferencja Fizyków

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele radomskich szkół, jako pierwsi, mieli możliwość dowiedzenia się „ Co się zmieni po 20 maja 2019 r.?” w układzie SI, uczestnicząc w seminarium poświęconemu „Zmianom definicji podstawowych jednostek układu SI”. Organizatorami byli VI L.O. im. J. Kochanowskiego w Radomiu oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.  Spotkanie odbyło się w naszej szkole w dniu 23 stycznia 2019 r. Poprowadzili je Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar p. Andrzej Hantz oraz Główny Specjalista Głównego Urzędu Miar dr inż. Paweł Fotowicz. Wzięło w nim udział 140 uczniów, 40 nauczycieli wraz z dyrektorem szkoły p. Romualdem Lisem oraz gościem dr hab. Tadeuszem Szumiatą prof. nadzw. UTH w Radomiu. Koordynatorem była p. Anna Gockiewicz – nauczyciel fizyki i doradca metodyczny RODoN i autorka niniejszego artykułu.

Na pamiątkę spotkania, szkoła otrzymała od dyrektora A. Hantza Państwowy wzorzec jednostki masy 1kg wykonany w skali 1:1.

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć TUTAJ