DSD II – podsumowanie

W dniach 8–10.01.2019 w naszej szkole odbyła się ustna część egzaminu Deutsches Sprachdiplom II, uprawniającego do podjęcia studiów w Republice Federalnej Niemiec.

Z przyjemnością informujemy, że egzamin zdało 20 z 22 uczniów, którzy do niego przystąpili (91%). 11 osób osiągnęło poziom 20-24 punktów, co odpowiada ocenie celującej.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom prowadzącym – pani Aldonie Karasek i panu Jackowi Książce – wychowawcy klasy, nauczycielom wspomagającym – paniom Marii Łęckiej, Katarzynie Bedyńskiej, Agnieszce Sumińskiej- Sadal, panu Gerardowi Woźniakowi oraz przewodniczącej komisji egzaminacyjnej – pani Birgit Mohr.

Dziękujemy za pomoc przy przygotowaniu oprawy egzaminu Szanownym Rodzicom, a szczególnie pani Renacie Baran i pani Sylwii Mularskiej oraz Pracownikom Administracji i Obsługi Szkoły.