Zmiany w deklaracjach maturalnych

Tegorocznym maturzystom przypominamy, że wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonywać wyłącznie do dnia 7 lutego. Ponieważ termin ten w tym roku wypada w trakcie ferii szkolnych, bardzo prosimy o wcześniejsze przemyślenie wyborów i wprowadzenie wszelkich korekt do 25 stycznia 2019r..

Absolwenci szkoły z lat ubiegłych dokonują takich zmian bezpośrednio w sekretariacie szkolnym.